33368521 - 32370931 اصفهان، خیابان شیخ بهایی، خیابان خلجا، بن بست سوم، پلاک 43، واحد 2
اصفهان
0913-4403180
تهران
021-77045654
فکس
031-32370932

تماس با ما

تلفن همراه

09134403180 – 09131009113

پست الکترونیکی

zamaniname@gmail.com

تلفن ثابت

33368521 – 32370931

دفتر اصفهان

اصفهان، خیابان شیخ بهایی، خیابان خلجا، بن بست سوم، پلاک 43، واحد 2

0313-3368521-2370931

0313-2370932

09134403180

دفتر تهران

021-77045654

09124450501