33368521 - 32370931 اصفهان، خیابان شیخ بهایی، خیابان خلجا، بن بست سوم، پلاک 43، واحد 2
اصفهان
0913-4403180
تهران
021-77045654
فکس
031-32370932

طراحی دستگاه آتش نشانی و دستگاه زباله پرس شهری با شاسی پنج تن ایسوزو