33368521 - 32370931 اصفهان، خیابان شیخ بهایی، خیابان خلجا، بن بست سوم، پلاک 43، واحد 2
اصفهان
0913-4403180
تهران
021-77045654
فکس
031-32370932

طراحی و ساخت اوریفیسهای گاز کوره،گاز کک و گاز طبیعی

اوریفیسهای گاز شرکت ذوب آهن اصفهان به دست متخصصان شرکت مهرتاک فولاد طراحی و ساخته شد.جهت دریافت توضیحات بیشتر با دفتر شرکت تماس بگیرید.