Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
طراحی و ساخت قطعات دستگاه تست خواص مکانیکی

طراحی و ساخت قطعات دستگاه تست خواص مکانیکی

دستگاه DWTT بمنظور تست خواص مکانیکی مورد استفاده قرارمیگیرد.

در این پروژه کلیه قطعات حساس و فرسوده دستگاه مهندسی معکوس شده و ساخته شد.

متاسفانه این دستگاه که به تمامی امکان ساخت داخل آن وجود دارد، با هزینه های هنگفتی وارد میشود و شبیه این موضوع زیاد وجود دارد.

ما به سهم خود و به عنوان یکی از مسئولین کارآفرینی و اشتغال برخود لازم میدانیم که از کارفرمایان دولتی و خصولتی خواهش کنیم در جایی که میتوان به توانمندی داخلی تکیه کرد، از مزایای خرید خارج چشمپوشی کنند و از تولید داخل حمایت کنند.

Enter your keyword