33368521 - 32370931 اصفهان، خیابان شیخ بهایی، خیابان خلجا، بن بست سوم، پلاک 43، واحد 2
اصفهان
0913-4403180
تهران
021-77045654
فکس
031-32370932

یکی از فرصتهایی که میتواند به رشد و بهبود دانش فنی کمک زیادی بکند این است که بعنوان ناظر،نظارت پروژه های جاری در یک سازمان را انجام داده و بدین ترتیب از اطلاعات و دانش پیمانکاران مرتبط استفاده گردد.

چنانچه بعد ازمدتی بتوان تعدادی از این پروژه ها را مستقلا  به انجام رسانید میتوان گفت نظارت رشد یافته است و بدین ترتیب ادامه راه برای داوطلب آسان تر خواهد بود.

نظارت بر طراحی و اجرای بیش از 18 پروژه بهینه سازی در واحد های مختلف صنعت تولید فولاد یکی از سوابق مفید پرسنل شرکت مهرتاک بوده است.