33368521 - 32370931 اصفهان، خیابان شیخ بهایی، خیابان خلجا، بن بست سوم، پلاک 43، واحد 2
اصفهان
0913-4403180
تهران
021-77045654
فکس
031-32370932

گردآوری و بررسی اطلاعات فنی در مورد تدوین دانش فنی تولید فولاد های خطوط لوله با گرید X60 مطابق با استاندارد API-5L در محدوده ضخامتی تا 16 میلیمتر انجام شد.

بمنظور طراحی فولاد آلیاژی مناسب، نمونه آزمایشی تهیه و آزمایشهای ترمومکانیکی لازم انجام شد.

طراحی فولاد آلیاژی مناسب با حدود CE برای محدوده ضخامت 16 میلیمتر برای رسیدن به استحکام مورد نظر و خواص مکانیکی مورد نیاز از جمله چقرمگی،سقوط وزنه و میزان بازشدن نوک ترک که برای تولید فرآیند تولید در مجتمع فولاد مبارکه مناسب خواهد بود،انجام گردید.

بدین منظور دانش فنی برای متالوژی ثانویه فولاد سازی،کنترل پارامترهای ریخته گری مداوم و برنامه نورد گرم انجام شد.

بعد از تهیه ذوب آزمایشی و تولید اسلب همراه با کنترل کیفی آن و همچنین نظارت بر انجام نورد گرم و ارزیابی ساختار میکروسکپی آن به انجام آزمون آزمایشگاهی جوش پرداخته شد.

در ادامه طراحی آلیاژ بهینه شده و دستوالعملهای تولیدی فولاد گرید ي X60 تدوین گردید.