33368521 - 32370931 اصفهان، خیابان شیخ بهایی، خیابان خلجا، بن بست سوم، پلاک 43، واحد 2
اصفهان
0913-4403180
تهران
021-77045654
فکس
031-32370932

استرینرهای صنعتی

صافیها یا استرینرها برای فیلترنمودن سیال عبوری در مسیر جریان استفاده میشود.درمواردی که فشار خط زیاد است باید از صافیهای تحت فشار استفاده کرد که عمدتا از جنس استیل های مخصوص میباشد.بسته به نوع کاربرد این صافی ها در خطوط مختلف از مش های مختلفی استفاده میشود تابتواند ذرات با اندازه های مورد نظر را جداسازی کند.

باتوجه به تکنولوژی بالای ساخت و تولید، هنوزهم انواعی از استراینرها  از خارج از کشوروارد میشود وبه همین منظور لازم است درراستای کاهش وابستگی خارجی ساخت و تولید داخلی آن اطلاع رسانی گردد.

کافیست نقشه و مشخصات فنی استراینر خود را برای شرکت مهرتاک فولاد ارسال کنید.